Η Εταιρεία

Ηλεκτρονικές εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ηλεκτρονικές εφαρμογές για εύρος τομέων της αγοράς όπως ο αθλητισμός, η πληροφόρηση επιβα΄των, η πληροφόρηση κοινού, η διαχείριση κυκλοφορίας και η βιομηχανία.

Σχετικά με την Quince electronics

Η Quince electronics είναι οικογενειακή Ελληνική επιχείρηση με υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Περισσότερα

Οι άνθρωποί μας

Οι εργαζομένοι και συνεργάτες της Quince electronics αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή της ανοδική πορεία.

Περισσότερα

Τεχνογνωσία

Η Quince electronics διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μακρόχρονη πείρα στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Περισσότερα

Πιστοποιήσεις

Η Quince electronics διαθέτει τριπλή πιστοποίηση ISO και συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα.

Περισσότερα

Πελάτες και έργα

Η Quince electronics έχει υλοποιήσει πλήθος εφαρμογών για πελάτες

Περισσότερα

Εξαγωγική δραστηριότητα

Η Quince electronics έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές σε 9 χώρες ενώ συμμετέχει και σε διεθνείς εκθέσεις.

Περισσότερα