Κατασκευάζουμε ηλεκτρονικές εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας για εύρος τομέων της αγοράς

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Κατηγορίες Προϊόντων

Αθλητισμός

Ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων, οθόνες video LED, λογισμικό.

Περισσότερα

Βιομηχανία

Ηλεκτρονικές πινακίδες για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους, οθόνες video LED.

Περισσότερα

Πληροφόρηση Επιβατών

Ηλεκτρονικές πινακίδες αφίξεων/αναχωρήσεων, οθόνες video LED.

Περισσότερα

Πληροφόρηση Κοινού

Ηλεκτρονικές πινακίδες για την προβολή μηνυμάτων, οθόνες video LED.

Περισσότερα

Διαχείριση Κυκλοφορίας

Ηλεκτρονικές πινακίδες οδικής σήμανσης για αυτοκινητοδρόμους.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

In-House μελέτη, σχεδιασμός και συναρμολόγηση πλακετών τεχνολογίας SMD

Η Quince electronics διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό πλακετών καθώς επίσης διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και μηχανήματα για τη συναρμολόγηση πλακετών τεχνολογίας SMD. Η παραγωγή των πλακετών εντός της εταιρείας εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο για την αξιοπιστία και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

Η Quince electronics συμμετέχει ως εκθέτης σταθερά από το 2015 στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση στον τομέα του αθλητικού εξοπλισμού FSB Cologne η οποία διεξάγεται κάθε δύο έτη στη Γερμανία. Συμμετέχουν εκθέτες και επισκέπτες από περισσότερες από 110 χώρες.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποιήσεις

Η Quince electronics εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 και είναι πιστοποιημένη από διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΣΥΔ. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και φέρουν σήμανση CE και RoHS.