Κατασκευάζουμε ηλεκτρονικές εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας για εύρος τομέων της αγοράς

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Ανακαλύψτε τους τομείς ηλεκτρονικών εφαρμογών της Quince electronics.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων, οθόνες video LED, λογισμικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ηλεκτρονικές πινακίδες για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους, οθόνες video LED.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικές πινακίδες αφίξεων/αναχωρήσεων, οθόνες video LED.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Ηλεκτρονικές πινακίδες για την προβολή μηνυμάτων, οθόνες video LED.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ηλεκτρονικές πινακίδες οδικής σήμανσης για αυτοκινητοδρόμους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

In-House μελέτη, σχεδιασμός και συναρμολόγηση πλακετών τεχνολογίας SMD

Η Quince electronics διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό πλακετών καθώς επίσης διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και μηχανήματα για τη συναρμολόγηση πλακετών τεχνολογίας SMD. Η παραγωγή των πλακετών εντός της εταιρείας εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο για την αξιοπιστία και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

Η Quince electronics συμμετέχει ως εκθέτης σταθερά από το 2015 στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση στον τομέα του αθλητικού εξοπλισμού FSB Cologne η οποία διεξάγεται κάθε δύο έτη στη Γερμανία. Συμμετέχουν εκθέτες και επισκέπτες από περισσότερες από 110 χώρες.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποιήσεις

Η Quince electronics εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 και είναι πιστοποιημένη από διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΣΥΔ. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και φέρουν σήμανση CE και RoHS.